Sēfer Ḥiddûšê tôrāספר הדושי תורה וזה שמו אשר יקראו לו ברית שלום : we-ze šemô ašer yiqre'û lô Berît Šālôm û-vô derûšîm neḥmādîm ... / ašer îzzēn ḥîbbēr we-tîqqēn ... Pinḥās .... Ben- ... Pelṭā. Franqfûrṭ-de-Mayn : Qelnr, 5478 [1717/18]
Inhalt