Gebeden Der Nederlandsche Israёlieten, voor den Eersten En Tweeden Dag van het Weken-Feest, Hebreeuwsch en Nederduitsch, met een historisch Overzigtמחזור מנהג אשכנז ליום ראשון ושני של שבועות. Amsterdam : Joachimsthal, 1857
Inhalt