Der humoristishe deklamantדער הומאריסטישער דעקלאמאטאר. א זאמלונג לידער, פאראדיען, עפיגראמען : a zamlung fun lider, parodien, epigramen / tsuzamengesht. durch L. Kestin ; Bd. 1. Warshe : Ferl. Lira, (1919)
Inhalt