Waše cís. král. Milosti! Přeswědčeni jsouce, že staré akademické ústawy nemohou wíce odolati bouřim nynějšího wěku ... / Uffo Horn ... ; Hieronymus Joseph Zeidler ... [und weitere 159 Unterschriften]. Prag, 15.03.1848 | 16.03.1848
Content
There is no content avaibable here yet.