Värt att veta
KNÖLSVAN
När man tittar pä svanar ställs man ofta inför problemet att en del „ tippar över “ .
De här tvä bilderna visar hur man ändä kan skilja arterna ät .
SÄNGSVAN
Abb . 4 : Anonymer Beitrag aus der Zeitschrift „ Fäglar i Norrköpingstrakten 3 , 1982 , p . 22 .
Oberes Bild Hinteransicht des Höckerschwans C . olor , unteres Bild Hinteransicht des Sing¬
schwans C . cygnus . In Natur ( s . Abb . 3 ) ist die Schwanzspitze beim Singschwan nicht ganz
so stumpf .
210