- OM -
A » ser « te .
ttv ! ■ A | ן ^ ן w | | | | g _ | ^ | b | ^ | ftwkt | pA I
Am kl | m ^ U | ! ן BAImmi wrtwlirtc ki Im EMtzkM ! tnln ׳ ]
ata * ( • Np k » kU • U071 » Dtaake « « * י • * . tut H Mac « Ma tat Wu t • ta ' J
m 4 Xtatai M « taatgaa • n * * fatat faaaa ata g > ■ a lnaal MaAgtaÄktaäch 14 *
Mta ■ * MUta | « ach « ataa taa Waf m akut 11 * » HI « 1 » kaUHaaka » * Mm grj
taUatyH » fatal * ta M ata » ( Mtaatataa . aanaatOg Da Waat ^ Mtaa m aM aalDDai I
WataaH * • » tatar « ta < 4a > ■ ate . ( T
Ntaaa ta • ■ M 4DD » a » Haag . » taGa ! am ■ aJafU M taD » • ataD * 4 taak aaa ! >
h/tn ענודי
vorfchrlste » der Thora ?
W » # 9l1n M Pm ^ HUIIIWmf IU MVMflVl pH . |
Et » de tz r dkkch der Uel t g t « , Mt Gch > le « ak ftatatilit
a » tta ^ MMtM 1 a Ha ta « chga * » kctzH » •
Otaaf M . • ^ G .
I fl iiaw f ■ 1 t 4 - M .
■ m • ■
k »
« • tatBaH apa ■ « H .
u } rtaffvrl 4 -
sr -
ggMbl « . M MMM MriMn MakAA »
U 1 Da HaatOOIga WData4 4 kcakaDaaa
» » . £ Mjj * jjtajtaa jaia
D H k « haha , * kaaga .
, . ■ Data » , 4 . • afa * » 4 ■ 1J4
t « 4 • L U4
mmn , Di ■ L . jmL • tata - taa -
- U ta , Mta * > ta • taJ4 < « V aifhtaia
■ U DchaaD ata Wtapk . 4 aaatatzaaa
HW > aataMtaatata
| atanUM ata taa
» taa M M taha » • ataD * 4 htaN aaai H I « atknl
ttmäHmmm , W « 4kk » kUt » g . ; l j * J w <
- 1 • j and
syx » * ז < ■ ; ! * ד ^ מידדז * » • »
* 4 at - • 4 « ; _ ״
• — « vcttci « 1aD4 4 DD Wta . Maß . ■ » tata
9 » a < aa 1
w4 Vl 1 —
4 Dtatatatata ' ■ UgMO U , « aD4 » E
^ « * ■ 4 0 » » hsikkU « . taataa ata HDD .
DDtach ta ta . WggH » Da 0 '
4 HDD * 4 « . IF4
4 ( Dtaata ta ta . « DD D
MNoeurr
IMME 1kl
mcaui »
it kM GtM Sbv Wp
Hafkra knataariack wifaTataM
kil k aata Pr . u a «
Wwaafc aa « 4a ft akaaikata »
Vkrantafclag • fr • » « • .
iFtawmmv « . J . Nnmmnm . I
taa » ) . « a HM . « , , chitaa . Da ta . « chta »
agD4 IW m - aataa « • kaa ■ aa » «
t ita ta laa tataa . 4 krahaDta • taa *
* 4 M 1 . 44
H ־ » ta » ta » U ׳
^ ^ 4 ^
M » ^ W ^ ■ 19 ■ »
^ , » תיז״ם
1 1 » • • ! kam
» aMta . tat
Da 4
I ■ arf
ka • Ma tatata * ( ta
» tzO,a . » aata ( aa . M tafta a D a hta taa «
^ 4 ^ ta4A4 » . 4 ^ ■ » Uta 41 «
HRVI WWW M ^ Mftakk MI M ^ • W
M » ch » ta ataai > « » aDa > a » k ( a » ra « » ar -
jcha » ta > . ( » ch « » aat » » Dtz » tiHHiaia
MuH • • • ltUa » 4 . t ( • laDta
ADM ^ M • • M MH . OV ^ tM
« 4 H 400 m lt « ka ( f • • lla • 1 « 4 >
UaantatM . ( 01,1 ) X
twMttaHM . OataaHtvi
■ t « af | ara 4 >
• raallaal 41
DH
iifXfi
• » 4
t
taa M
laD
( 4414 )
Dt ka » » M « L » a • » aa < Ia4
Wff “ Mt tau 1 . 94aaaan tagtaat ata » ata « Q > « ata laaha » » aa » a » a « aas
, ZHUDD Praß « ' . Mr UtH » HD * atz a taa Das « » , ta » M ta,a a » » » a UDat
M » • « • ata . ta » H ( 4a » Oaaltücha Dta s « » » , Mga « ata » * »
1 • * ^ • ^ ! • ^ 1 • » ^ M ^ y « » ^ \ - . « - 4 a »
! W ^ DUW ^ • ^ WW ^ ^ W I ^ MIM MUtlM WMI1 « ■ PToV * * ■
■ wta » tat 0 « 4 » aaH1r « taaftai | « ta ; tat Dada » ch » a » ata » tattata * » a « » 4l
Pta4 » Wa » Wl « a » tat » aa ( 4 « taD • aa « Utta » latcha D ka ata ta » » . DH Muga
. A « r Hitzaaa » ak • « aatar * aatek tat aaaaa « » I » tag » » ga ataa • asataltcha tfaUtnaaag
• MtOgg » • guA Im IggUMo taaa ^ g ■ 1 » » 11 • ftgg
| WWW w ffWWWDDI » GMMW » MRVN WT WH » WUfHWWU M WEM WsMWWGUg
ta » Zaatz « U ■ ■ Uf « • Vtakka » * 4 | ( « 4k ntchtzalttg ttttk tateatf » al pt gastalia »
WDW ^ M • » 4 ^ — t 41 ^ 4 m ta * 4 _ - — » — — « — _ — 4 ^ 4 ^ 4 ^ ^ —
MM BP ■ ! • • wM ww MMBM | | Mt NP N PN | NMp | V M • NM
" ■ g tag taaOtzaaata » M ta ft a tak , • « 01Ul # , taa » » ata
tankata » I cha W DaOa a ( am V • KOGW ta faag M anaa1ta4
ta » » Mi » Der kluge Narr״ u « w * 1
lfftttÜt4tttt ^ aMtatM « gta » t ta Nr . 1 ta « » aaaaaaZgOrg » • ■ « . ■ ta » • taataUt « m
MH » attk Mtaju » M Om e • # . gnOattatal taal . • aMtataf • ( • * • ( • . tat
■ atteah ( ga • Mort Mm , M MmcI • ■ Ntaaa » a » aa » k » tat taa ImataDa •
C ,
» ״
* w ^ INP ■ V
DH » \ K > . 1 1 £ t3y < tak5 - , 1 » m * • ) ^ * ' • 14 ' » Mg « ■ SiilaUw . _
« * * • tataf . Wo GsWltzM »