I
/ ,-יי
״gf-»frt
>VVl־ :
1 J ■ : ■ ff
."Vf
VM , ־ ־^,׳:: V .- ״. r . -, ־••*־.!» C «•.'•
GMZMNM
sssr
j<.־;'׳r:
* ■ ♦
>. .
■■
.
:«י.״ ׳!
®»:י
; 7 |i
r<K”i
"».י
il»•?*
*«H
<,*V\
■ *gart?
DIE TELEKI-CEDÄCHTNISZFEIER ■■ RESTER ISRAEL TEMPEL am 6. JUNI 1861. I
Dntk t.K Liijfr Pnl llil - Irilljf IR >'!?8.
1