BIJDRAGEN EN MEDÈDEELINGE N
VAN HET
GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE
WETENSCHAP IN NEDERLAND,
gevestigd te Amsterdam,
No. I.
Amsterdam, Internationaal Antiquariaat
Menno Hertzberger,
1922 .