Nebst dem Beiblatt:
Jüdisches Litternturblütt.
Aedsktrur: M. JL Klausner.
Zwölfter Jahrgang.
Berlin 1903.
Verlag Arthur Lcholem.