Page
JǤe*ckte.
1 ^ 3 ! 8 URipl|' Ml
•fc «»f» 1 tz»,. *m s. «t. ».H«i» נ *L 60 .
IL GPH«^ Maitis aaa Puß« aafe 10«, na frasu
fai ftaf Iahte« «a B. fiaafc.
Za kahka terch fca B i r fa ff»» , -«ra V. H O msa ia
Iststtlir
Wiesbaden
L«ch>r»lkrre
H. Itzkowski
«mi t,
#c. UfB
lUitUiiir Brmiriilttt,
kM■
te A • יי
■ י*»
6
1 alta*l,
<Lm. Sb
•»,« «». a»M UM.
I (M. *M)
Ikl
EHi PMLirWPf. iM *L.'
•*■ ו •Um Ich» HnBnb S»ch» »chch Mi *T?rk*
יס » buh uhiiIT■. *. aach T 1#111 -«« ׳
•י•* * ta«. 9 ■ warn r M» M
moh.
kai tetek
•ajUttÄ
•I 1 «.kta|M•!
»סוח
».PsMa M. Mai latl.
▲!hart Ooh
וי*
-» !■te «u
•.® ja יי*
tef. Diät«
M « Mi •8