Seite
' T
FÜR DIE VIER BECHER
I - -■ ..." U' '■ v :V'L'•'
F 'FVMM'VVVM' •
ZUM SED
ER
. . t! ;w. u^ur.^ FdasUna \Afem
Baron v.
bestem StäAungs- u. Dessertujdn
~» r I*- «»»»>»»
Typ. 0 P 0 R T 0 i rot feizullai RH. 2,86
Typ. IIHSKA1 , gold Al. 5.26
Typ, TOKAJER, gold felnrta« RH. 8.70
\JP yKVM'ZyjV-M' h*r
.', . ' t ■ "•■ 1
Tokajer Weine
l
1914«r OrWhrtaT Obari-»J*»r,i)*lld hart B. 5.40
RH. «.60
1920«- gohter Tokajar HaslM
halbaUai aatur
^■'FFSEv.-v :v: Hiarafceln«
und
Nlaratalner Worttorm Rhalnrala
* ,A T *- "‘Tt*
u
«o
Zfl
PALÄSTINA« X
Selige» Zrataohganr&asar
SLIB01TITZ-3/4 Ltr. Al. q. so
SOlilgaa 2aatOskgai»»OWar
8LIB0WITZ - 5/8 Ltr. RH. 8.80
lAfimtwr ivnvA rtt wa m ftrt ■
HEINRICH BUCH
SEIT 1876 QUALITÄT SW ET Ntl
BRESLAU
TELE FOh '"«.M
. 1 .,:..