Page
BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN
■ ;■> ' ' VAN HET ■
GENOOTSCHAP VOOR DE
JOODSCHE WETENSCHAP
IN NEDERLAND,
GEVESTIGD TE AMSTERDAM,
No. II.
AMSTERDAM — MENNO HERTZBERGER - 1925.