Page
r
המאסף
חדש אדר תקמט
שירים
שיר מפותה ייז( 1 פורים
בואו ידידי□ בואו•
הושב הארץ ונכר
סבאו• ידידי□ ק?א 3 .
הני־ז "ן ושכר
שתו ושכח רימיס
מןשף 2 ד יזשחר
הנה כוסות ונבמניס
מראים ^דום ו^דור
ה
אלתפנו אל העצליס
גנים נבחרים ואוילים
;?!ששו• מנור ;צהרים
יא א ! " כתחיס