Jaarboeken voor de Israe͏̈liten in Nederland : Jg. 1 (1835). S'Gravenhage