Bijdragen en mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, gevestigd te Amsterdam : Jg. 1 (1922). Amsterdam