B'nai B'rith : Měsíčnik velké lóže pro Československý Stát : Monatsblätter der Grossloge für den Čechoslovakischen Staat : Vol. 7 (January 1928). 7 (1928). [Prag]