Prasfatioad Le6torem .
gwmp
SSSmrSR
Omine M,leClor candide y umverfi compendium
fui compoftione referre , in confejfo eil omnium ,
H & ternis vitggeneribus vivendis deftinatumef -
f > nern P e ‘ ‘ vegetabili m utero materno , ubi fal -
templanta mftar crefcit & augmentaturfenp -
bih,nimirum in hoc mundo,ubi maxima exparte finfibus ducitur ,
cw reliqua animalia , d quibus differt , quod intelieBu incipiat
uti,licet imperfeSlhac denique mtelhgibih,m altero mundo apud
Deum,eique aff/lentes intelligentias fu Angelos bonos , • In pr £ -
finti njitd , quo quis magis ad divinam naturam ac cedit,eo mafis
rebus intellectu indagandis,fubtihbus,miris id raris , gaudet d
dele & atur : Et econtrd,quo quis adpecumugenus magis declinat ,
eo minus his capitur , id fenjui corporaliori afiriSlus eil : U tro -
rumque videmus Exempla,quofdam illis,utpote do & hores,artibus
idfientiis politos ejfe deditos,qudmplurimos hife,nempe ^ volu¬
ptatibus corporis,libidini,gula,pompa externa , & hisfimilibus .
Ad excolendum autem mtelleSium Deus infinita arcana abdidit
in natura,quafientiis & artibus innumeris,ut ignis exfilice ex -
tunduntur , 0 m ufum transferuntur : Inter hac fimt Chymica
fecre -