i04
FugaXXIV . in5 . ( eu n . inM .
© et ^ DoIfftwi ^ 3ttf0gefrcffeti f ) « f/t > trt > wfeer
Pfrtrant/wiWrgcgc ^ o .
jStxlantu 4i :
fugittu . 5Z ;
Multivorum captare lupum tibi cura fit il¬
li projiciens Regis corpus ut inglu
viem ;
Hippom .
feqxens .
Multivorum captare lupum tibi cura fit
il li projiciens Regis corpus ut inglu
viem
7 imum
mirum »
Multivorum captare lupum tibi cura fit , il li
iiv l ' * £ .
Projiciens Regis corpus ut ingluviem
XXIV . Epigrammatis Latini verfio Germanica .
£ ^ £ n Wr UfcfyUn ftyn /
^ SOnfc Kulrff ^ m fUr bt $ itiblba § et ify t fdjffa $ M
ie $ $ n auffe S ) olf ? lvt \ b la $ V ulcanum $ 6tiftn an bae $ « w /
& amft vetbmntn mtf g 2Mr twgrfwr /
t £ u dffutl fo mtt btt mg nomito & t tvibet aufffltftil
& nbmitemml $ tomfyt % ft < > l $ wi > { te ( k fyniMt & § &