10 6 DISCURSUS XXIV .
Q Ua n t a fit lupi fames & voracitas,vulgo notum eft : ubi enim
alimenta defint,infumma fame vefcitur terra * qua quoq ; ven¬
trem explere traditur,fi magna armenta aggrefiurus fit,ut illaquafi
farcina fa < 5fcus onerofior,non tam facileexcutiatur/edrefiftatfor¬
tius . Cum caulas intraverit,non folum interfici t,quod fatis efi ad ve -
trem . fed & : totum gregem pafiim jugulat prae aviditate . Sacer efi
Apollini & Latona : ,q > ei parienti afiiterit : Necn . abfq * ,lupipraffen -
tia Latona parere potuiffet . Unde non immerito Apollini , cujus
natalicium celebravit , lupus acceptus creditur : Ad harcquia oculi
ei noffu fplendent lucem jaculantur . Huic igitur ingenti fame
obfeffo Regium corpus exanime projicitur,non ideo,ut totumco -
fumat 6cin nihilum redigat,Ied ut vitam & ; vires ei reftituat propria
fua morte . Eftenim nefcio quid virtutis amatoriae in lupi cauda,g ?
regi femimortuo infunditur,unde omnibus pergratus efi hominib .
fanitatem & formam priftinam recuperans : Hyrcani non ad alium
ufum nutriebant canes , quam ut iis vita fundosobjicerentvoran -
dos,ut Cicero tradit : Sic StMafiageta : ex morbo mortuos canib .
dant in pnedam : Philofophi vero Regem lupo : Nec vero Sabxoru
mos placuit,defunctorum corpora , eodem modo,quo Aereus du¬
cere , qui Greges rejiciebat inter fferquilinia,nec Troglodytarum ,
qui mortui cervicem pedib . alligabant & raptim cum jocis & rifu
efferebant , nullaqjlocr ratione habita , terra : mandabant : At Ma¬
gorum inftitutum fequi in hocmaluerunt,quinonhumabant cor¬
pora fuorum,mfi prius aferis laniata : Aut Indorum,quifevivoscre -
mari j ufierunt,coronatos deorum laudes concinentes , ne fenedus
praeveniret : Verum omnib . illis ultimum fatumhunemoremimpo -
fuit abfque ulla refurre & ionis fpe aut vita : innovatione : Loge aliter
apud Philof difpofitum eff : Illi enim certifiime noverunt,ex rege
mortuo a lupo devorato , vivum , fortem & ; juvenem appariturum ,
lupumq , ejus vice igne crematum i r i : Eff namque lupus facile in¬
terimendus , fi ventrem itaonerarit,Rex vero lieetmortuus,tamen
Martiali vel Cygnea vi pollet,ut vulnerari necabfumi pofiit . At ubi
venandus erit hic lupus , & , unde Rex accipiendus ? Relpondent
r Philof