3
Le & ori benevolo .
im/t .
Um in exoticis & c ultramarinis regionibus,fufccpto
prius in artibus Magifterii gradu , per integros fere
fex annos Galliam , Hifpaniam,ltaliam & : Germania
perluftrarem,operam meam praecipuamin artibus li¬
beralioribus ponebam , quippe qui a Principibus
nonnullis & nobilibus amicis meis ac praecipue Gallis follicitabar ,
ut ipios in fcientiis illis aliquo modo erudirem .
Primo igitur omnium Arithmeticas compendium in hoc tra -
Clatudefcriptumpro Carolo de Loraine Duce Guifiae compofui ,
eidemque liiud dedicavi,atque etiam in cognitione ejus privatim
ipfuminftruxi .
Geometriam autem,PerfpeCtivam & artis militaris fecretapro
nobiliflimo & optimae fpeijuveneacPrincipe magnanimo,fedim -
matura ( proh dolor ! ) morte per infauftum tormenti infeliciter di -
iperfi iCtum violenter ex humana focietate fublato * Francifco de
Loraine Equite Guifienfe compilavi,quas quidem fcientias ille ce¬
leritate mira , me informatore , non modo percepit , fed Sc in praxi
earum tanta cum animi oblectatione lefe exercuit , ut etiam mc -
ipfum praeceptorem fuum in ea fuperare anniteretur . Muficam
porro & artem memoriae,cujus in fecundo volumine mentio fatis
copioiafiet,Marchioni de Onzon ac Vice - ComitideCadenet,ut -
pote quimiro illarum fcientiarum cognofcendarum amore accen -
fus erat,dedicavi . Cofmographiam vero meam patri meo tum tem¬
poris apud Elifabetham Reginam Angliae,piae ac nunquam fatis
laudatae memoriae,in bellicis negotiis per Galliam & Belgium infe¬
rius Theiaurario , cujus anima fit in benedictione,exhibui , tan -
quam ei a quo & vitae meae originem duxi, & neceflaria ad degr
itandum mellifluum Mufarum neCtar fubfidia habui,ita ut alis pen
nigeris ad fuperioris coeli peripheriam potuerim fuaviflima & dele
Ctabili aura elevari . Feci autem hoc eaintentione,ut tanto facilius
Saneliusille regionum Ultramarinarum,in quas ituius erat,ficu r
aedilpofitiones obfervare poflet : Hanc,inquam,Cofmographiam
A z meam
mm