, c > w (
nulnni ° N
§ at0 Aviiieoiitij
^ ' iieoBaj
“ tafejnlignisjj .
] u ° ruffl Domiti
, a micc Lcclorj "
' P ^ feamftir ,
t comparari ^
■ arioncsnob :
focul dubioijr .
itignoramb ^
Tiduo latoitp
nniataniaii
rubus noli ^
> neo duduai
d etiam ipfii
a,qu2cbcncic :
: iohaud paiiccs
lotocorrig ®
uminlimfc
imeretensji
T
A C
S E C
T A T V S
DNDI
T A R S I .
De Arithmetica univerfali
in
LIBROS V N D E C 1 M r D I V I S A .
Nume -
• rn if YUi
TM duplex
LIBER PRIMUS .
De numero 6c numeratione ,
c a P u t i .
De numero Thyjico Mathematico .
C Numeratus feu materialis
f Principatu , ut ipfa anima numeraris .
S C Pro ach * feu operatione animae nume -
I rantis .
Medius , quo veluti in - \ Pro conceptu iftius a & us diferiminis j ile
{ frumento quodam » / tempus dicitur numerus , hoc cft,difcri -
anima ad numeran - J m en fpatii prioris & pofterioris .
h duplex , j * dum uritur : Hic au - j Pro figno & vocabulo numerali , ut unum ,
j tem trifariam accipi - j duo , tria j atqj hic quidem numerusMa .
V . tur,vel A thematicus appellatur .
" “ U nitets q uae eft numerorum principium .
fSimflex , A
S / Quoru
Par S . s * uterq ;
/ Compofi \ eftvcl
Abfolutm h tus . J
Mathe -
mati - ^
cm , in S
3 uo \ '
uo l
obfer -
^ vantur :
r Subjectu ,
cujus i
duce ) l eftque J C Simplex .
fune S L mpar , ^ Compofittu .
partes Unita - f Abftrattm , J Relativus , qui eft r * Commenfurahilis .
tu coi St hiceft , ) vel \ lncommenfuraiilie .
Linearis ,
Pariter par ,
pariter im¬
par .
' Pariter par
& impar .
leBto ,
ex qua
fitnu -
mmen
\
{ Ltnearts
Planus , . US
Sdidm . S C # « -
merus \ . ContraBus , qui fumitur * ' f Proprie .
\ lmprop ‘ ie .
C Vulgaris .
j Cojfica feuAlgebrica .
Geometrica ,
Militaris .
Mufica . ' J
Aftronomica & Ajirologica .
Gtomantica ; Pythagorica , Jocofa .
A 3 Nume .
Arithmetica,c ^ ak numerorum fubjectumfpcculatur
V . eftque