INDEX
RERUM PRAECIPUARUM ,
Q _ U * IN HOC TRACTATU
fecundo continentur .
A .
Cquifitio quid in unaqua ^ domo
denotet . 728
Aden . 345
Additio quid . 42 . ejus regula . 43
examen . 44
JEgrotus an viSturus vel moriturus . 148
scieris mutatio fer univerfum annum , ejus
quartas ( fi menfes . 68/ . qualibet fipti -
mana , die ( fi hora . 688 . ratione , fitus re¬
gionis . 689 . de ea prognojlicatio . 69 8
JEtermtas . 504
JE vim . 504
c _ Albertus Durerus de Symmetria delucidif
fime feripfit . 321
gilbus , quid in unaquaque domo denotet .
734
K ^ ilgorithmica numeratio . 7
i ^ dltimelria . 280
\ yihitudo filis . 140 . Corporis quomodo in -
' veniatur . 28 o . inJpeculo . 102
Altus . 209 . ejus regula . 214
Amiens . 379
Amtffio , quid in unaquaque domo denotet .
719
Amphion lyram invenit . 165
Anima est numerm Platoni ( fi Pythago¬
ra . 6
Annum unde exorfi J udat , Arabes , Ale¬
xandrini , Romani , Veneti , Ajlronomi *
Apnus unde di £ tus . 504 . Solaris . Lunaris .
Epa & tss . Saturni . J ovis . Martis . magnus
( fi mundi . 509
Angkrum in bello virtutes ( fi vitta . 404
S . Andre a munimentum prope Bomedam .
• 374
^ Antxverpiaarx . 378
Apollo Cytharam invenit . 1 69
Applicatio vocum ad claves in afienfa &
defienfa / cala mollis ( fi naturalis fimul .
* 74
Apqgeum in Hetruria . 378
Apothema quid . 18 2
Aqua quomodo exhaurienda ex aliqua pro¬
fundit ate , ubi fabricantes impediret . 453
Aqua currens y quomodo in altum elevetur .
458 . 460 . 462
Aqua,quomodo exputeo bono,per aquamfta -
gniputridwxtrahatur . 4 67
Aquarii integra natura . 618 . gradus parti¬
culares . 6 20 . fieila fixa . 6zi . naturalis di -
fio ( itio . 6 zz . quas regiones ( fi urbes habeat .
6pz
Aras . 3 93
Arietis integra natur a . 5 67 . gradus particu¬
lares . ^ /1 . fieila fixa . $ 73 . naturalis difpo -
fitto . 576 . habet regiones ( fi urbes .
690
_ Arithmetica pro quo confcripta . 1 . quid fit .
4 2 . Algortthmica . y . Cojpca . 61 . militaris .
123 . Mufica . v . 3 cx . Afironomica ( fi Afirolo -
gica . 137 . Geomantica . 143 . Pythagorica *
147 . memorialis , i ^ . jocofi . 1 ^ 8
Arnoldus de Villa nova characteribus mere
Afironomicis in medicina multum tri¬
buit . 56 *
Articulus in Arith . quid . 7
Artilleria magna breve compendium . 429
Artificium,quo utuntur Germani in fodinis
metallicis adB . Maria . 474
Arsmilitarisyproquo confcripta . 3 . quiddo -
ceat . 344
pia oria . 3 * 7
AJfeftuum in Zodiaco inventio * 139
3
i '