VIRO
Inter Medicos FJippocraticos doElijfimo , inter doffiijjimos
humantffimo , hoc ett , vere [ yntero , probo & polito d
virtute,ab eruditione , d genuina animi Nobilitate ,
DN . IO ANNI HART -
MANNO BEYERO . D . M .
Inclytas » Imperialis TvEipvblic ^ Moeno - Fran -
cofurtcnfis Phyiico ordinario , excelientiffimo , di -
verforum Germaniae Principum in remedicamini -
ftranda & fanitate tuenda Confiliario felediilimo ,
cxperienciHimoque,D . D . D .
I C H A E L MAIERVS
PhiL & Med . Doff . Comes Palatinus , Eques 9
Gxempt . T . C . C . olim CafMaj . Me¬
dicus Aulicus .
V m litigii » vir excellentiffimejquod Do¬
gmaticis Medicis eft cum Hermeticis
feu V ulcano addi < 5Hs,fubit memoria , ac
forte in animo erat hos ternos Autho -
xcs Medicinae Hermeticas abfolutiflimos , nempe
A a Bafilium
« u . wg
mm