Page
SERENISSIMO ET P0TENT1SS1M0
Principi ac Dominii,
D. FRIDERICO,
Regi Bohemiar, Comiti Palatino Rheni & EledtorijDud
Bauaria:, Marchioni Morauix, Duci Silefias &c Lutzelburgi,
.Marchioni tam foperioris quam inferioris Lu-
Imxy&tc:
NEC NON
Tlluftriffimo & Fr&cclfijfimo Principi ac Domino y
D. M A V R I T I O,
Principi Araufiacenfi, Comiti Naflauienfi, Cattimelibo-
ci, V iandse,Dicftse &: Moer Marchioni V eriasficPlifling£,&c:
Gubernatori & Capitaneo Generali Hollandiae & Zelandisj&c: nec no»
foramo confoedcratarum prouinciarum Belgicarum terra
marique militis D uci, &c:
ITIDfM
lUuftrijJimo & Generojijjimo Principi ac Domino,
D. HEINRICO-FRIDERICp,
Principi Aurafiaccnfi* Comiti Naflauiae, Cattimeliboci,
V andas,Dieftae,&:c: Domino Gertrudribergaj,&c: Ordmum
foederatorum in Belgia equeftris militis Duci,&c:
Principibus , Augujlu & Mcecemtibus meis clementijjimis, bc-
nignijjimis igratiojijf.
Salutem perennem & iirmiffimam iuxta ac profperri-'
xnam vale tudinem a Deo (alutis Authorefc Ar¬
chiatro vn ico.
Quan-
a z