Page
EtfSTOLA
Tvvs, q D o m v $ Regia Et Sedes Eleo tora,
ir, Deo acMufisgratiffima,
Semper bonos >nomenque tuum r laudefque manebunt»
‘Dlnvobisreferant 9 o Clementissimi Princifes!
Heroes fortissimi!
Non opis e H no [ira tantas exfo lueregrates»
DI mobis referant!
Hanc laudem a Maioribus quafiper manus traditam,
quam ftrenue tuemini, Mvnificentissime Rex Fri-
DERICE: LlBERA LISSIME D v * MaVRITI Ac GRATIO-
7 4 ^
sissime Princeps Henrice-Friderice! NonneMv-
nificent; Liberalitat: Et Gr at : V* riuulos in
bonas artes earumque cultores abunde deriuatis ? Proh
DEVM, quantis fumptibus non tantum aliquot Scholas
illuftres, (ed &c Academias fouetis & alitis i quae tam mul-
• tos viros praeclare do&osex fe quotidie emittunt,quam
Eqvvs Troianvs
—- Part uno Burno Graiugenarum
vt ex Lucretio loquar, milites. Quantis pfaemijs (olide
dodiaMvNiFicENTiA, Liberalitate Et Gratia V.
quotidie ornati & audidifcedunti
Hinc fcilicet tanta ad literas apud omnes propenfio,
tanta ad (cribendum alacritas, vt doftiores quique ma¬
gno numero,magna ferie T. Regias Maiestati,Ii,lv-
STRISSIMA3 TViE EXCELLENTI^ Et GENEROSISSIMA CeL-
sitvdini T vM y tanquam Serenissimis, Magnificen¬
tissimis Et Gratiosissimis Mvsarvm Patronis, (cri¬
pta fua cum vo cis nuncupent.
Taceo