Page
l
a E D I C A T O R I A.
Taceo virtute s reliquas, qu^ in illo Regia MA¬
JESTATI S, ILLVSTRISSJMA EXCELLENTIA Et GENERO-
sissima Celsitvdinis V. pedore clariflima luce ef¬
fulgent. Alium Prudentia & Sapientia, alium Iuftitia
& Clementia, me vero Pietas & heroica Virtus vclut ftu-
pefadum tenet.
Ad quemitaqjpotius Philosophiam Hanq
Meam Reformatam ire iuberem, quamadTE,
Pote^tissima, Invictissima, Illvtrissimaqve Tri¬
ga? Pofcit enim Mvnificentia, Liberalitas vrget 6 c
Gratia mandat.
Sed irc tamen fatis non fcft, nifi in commune Regine
Maiestatis, Illvstrissima Excellentia Et Gene¬
rosissima Celsitvdinis V. fiuenominisfiuenuminis
aufpicium omnia coirent.
Erunt procul dubio non pauci, qui finiftre hoc
meumpropofitum interpretabuntur, quod ego Homo
nouus Tantos Heroes Magnos compellare au¬
deam, qui munere longe maiori digni fint. Quibus
vitro accedo,ftatuens, nullum efle pofledonum, quod
TvjERegijE MaiESTATi, ILLVSTRISSIMA TvA ExcEL-
lentia Et Generosissima Celsitvdini Tva refpon-
dcrepoflit, nullius tantum flumen, tantamque orationis
vim,qua: Tva Regia Maiestatis, Illvstrjs-
sima Tva Excellentia Et Generosissima
CelsitvdiNisTva laudes ex merito perfequi queat.
Quid igitur ? Num propterearefilia? Pietas erga Clemen-
tiss>
II
41
V