Page
PRiFATIO
m
AD LECTOREM
CANDIDVM.
Vodadfimmam & umuerfalem Medianam Fhi-
lofophicam attinet 3 Leoior Candide } non Legiturd
Diutna Munificentia maius emanajfi Donum Sa¬
pientia : Nec Amma Kationah excepta , qua pofi
Deum m Coelo & Terra ntl admirabilius penficu la¬
ri poteB 3 fubhmms \ nobilius ac prafiantms fub Coelo datum ho¬
minibus 3 quam hoc fecretiffimum fecretorim Arcanorum Mrca-
numjn quo cum ad^Tlsnct as inferioris Mfironomia } quorum im¬
perfectiones & fortes f ortiffimafua mprefiione penetrando euanefi-
cere facit Jum etiam adjamtatem Laborantem 0* deperditam Hu¬
mani corporis , igneo fuo vigore reftttuendar» ac conferuandam ,
mira imo ommafiant y vt nunc prater infinita aha vfum taceam
Magicum fup er coele flem % pofi quam finita ludiorum bolis
Luna Influentia Gonetica '0* quarta fuprafuam nat tuam Ter¬
ram reuolutione 3 omm creata Foteflatelnfluentiali tam m Blemen-
tali mundo y quam Cjeleflt aut fuper coelefh abfolutifime dotatum
eB : ^Mirabilium omnium mirabili (fimum , (iquidemDtus mfias
operibus Mirabilis r etiam fua dona Mirabilium mirabilibus ho¬
minibus occultare confueuit., Omnis Antiquitas , omnis etiam c~
mnium Gentium 0* linguarum m dolirma huius traditione Veri¬
tas ,, conjenfus doBiffimorum omnium illorum y quim omni feculo
fumma cum admiratione multorum & laude vixerunt y hoc ita fi
habere teflatur,
d i Hoc