Page
ELENCHVS LIBRI I
PHILOSOPHIA RE-
FORMATI.
LlSRl l P AT^S 1.
E generationibus Metallorum in vifceribus ter'
xx.
PARS IL
^Deprincipiis artis philofophica?.
PARS III.
De fcientia Diuina abbreuiata.
PARS IV.
/
6e
De duodecim gradibus Philofophorum.
Gradus fecundus folutio.
.tertius, feparatio.
quartus, Coniundio. 1I4
quintus ,Putrefadio. n£
fcxtus, Congelatio albificatiua, & naturaliter fixa-
n
io$
tiua.
feptimus,Cibatio,
-odauus, fab limatio,
nonus, Refermentatio.
decimus,Exaltatio.
vndecimus,Multiplicatio,
duodecimus,Proied io.
e z
'iio
JZ §
117
119
132.
*34
PARS