Page
nc
PmiosopHi.fi Reformata Lib. I.
LIBRI I- PHILOSO
PHLE REFORMATAE PARS
s . DE AMBIGVIS IN HAC DIVINA
SCIENTIA.
I. De alienis fcientiis hanc artem philofophicam circum¬
dantibus,.
1, Quibus fruatur ftylishsccphilofophia*
3. Quibus rebus naturaliter aflimiletur.
4. Quibus operationum modis peragatur &: perficiatur.
j. Quomodo quifque illa philofophica artead Medicinam
corporis humani vtatur*
Deprimofcimus>quod h ac fetentia Diuina , K^fjlronomia vocabulis v-
titur, fecundum curfum Planetarum , atque affettibus eorum , numero & vir-
Saturnus re- tuU r t(inQYUrn lz circuli Zodiaci : videlicet quod Saturnus tenet terram,
Mercurius a- Mercurius aquam, lupiter aerem, Sol ignem : Quia omne ca-
< l ua . m - .. „ rens lumine de numero vegetabilium a Saturno regitur,Sc ei att. i*
Songnem? buitur : Et quicquid vege tabilium eft floridum non ferens fru¬
dum, Martiattribuitur, &: peripfum regitur*
Quare dicit ^rifttteles : Deinde compone &coniunge has di-
uifiones,Sc dies, Omne vegetabile ferens frudum, regitur a Mer¬
curio &. Marte. Ecce quomodo e. sdjlronomia virtutibus Planetarum hoc
Donum DEI contexit : Dicit enimphilofophus, quod omne vegetabile
carens lumine a Saturno regitur.
Saturnus in- Intendit terram nigram & faeculentam: Et omne floridum
tendit terra & lunfnofum a Mercurio regi tur, vult dealbationem flue incera-
Mcrcurius tionem poft albedinem, quas dicitur Incineratio: Et omne flori-
vuitdealba- dum fru&uofum a Sole regitur, vult tin&uram efle completam.
Soi n tSaura VU ^ €mm philofophus , quod in faetu primoque menfe,cum a matrice
Perficit, conceptum eft, Saturnus operatur, congelando &: conftringendo
fuafrigiditate &ficcitateiplammamcem, & maceriam in vnam
~ Maflam