Page
MATERIARVM
ET RERVM, QV JE HISCE
P H IL OS O PH I JE REFORMATI
LIBRIS. CONTINENTVR.
-Elutio ignis & terra. 78
K^iblutioffiueMundificatio: 1 37
ablutio rei inquinat a deletio ♦, 157
abortus vnde, 33
x^byjfus. 7 •
K^dttio generalis vnum habet tem¬
pus. 194
%± 4 £Hua a paffuis recedere non de-
bent\donecad pcrfeilam de coitio¬
nem perueniant ,. 196
K^tatu affiuornm in patiente*fimt'
difpofitione. 447
*&sfccurtationesi ' 630 /
x^iccurtztGrium; 632 ..
modusa l ms fedbrcuior. , ^<r/.
1 iAccurtatio magni trunci arboris
veg talnus fapidis ac cur tat i - 6 n~
\^ 4 dim & f ij tim ex quaiuor ele¬
mentis, 168 .
K^dtdxmi primi & fecundi differ e n-
**f> \ 335
K^fdamH* primus homo.- omnium ,
creaturarum exaftam cognitio¬
nem habebat. 347
y^Adarmathphilofephm. 380
i^dfar Alexandrinus. 3 66
i^yfdharere in corporibus quid 119
\~Adminiflrationk primus gradus.
fecundus & tertius, ibid.
Ksi Egyptij vt dogmata fu a occulta
haberent , literu bteroglypbicis ea
annotarunt . 15
JEgyptiorum hteroglyphica nonnul¬
la.. 237
JEnigma philofophorum, fue fym -
bolum.. -
JEsphilcfophorume 4921
JEr is generatio ♦. 4 $
omnium rerum.*, 151
JEris & aqua roptnquitas.' 1 321
omne JEsettfulphur >fed non omne
fulphur eH as.. 1137
JEns ablutio. - 77
JEsphtlofo , horum ex tribus. 188 .
JEsjhilofophorumc 304.
tnJEre tria funt vnum,. ibid ..
Aispht