Heidelberg. Heidelberg : Verlag v. Julius Wettstein, [1895?]