Kecskeméti, Ármin: A zsidók egyetemes története : a babylóniai fogságból való visszatéréstöl napjainkig : . Masodik kötet / irta Kecskeméti Ármin. Budapest. Budapest, 1927