Nowa Judea czyli praktyczne załatwienie kwestyi żydowskiej i otwarty list do P. t. patryotȯw Irlandyi / napisał C. Omega [d. i. Celestin Zyblikiewicz]. Kołomyja : Nakł. Autora, 1887
Inhalt
An dieser Stelle stehen noch keine Inhalte zur Verfügung