Shorshe emunah : of gronden des geloofs, en zedeliijke pligten voor de Israelieten / door S. J. Cohen. Amsterdam : Belinfante, 1816
Content