Berît Adōnay of : Geloofsbelijdenis voor Israeliten / door M. M. Cohen. Koevorden : van der Scheer, 1849