Godsdienstig en zedekundig handboek gegrond op de Bijbelsche Geschiedenis / uitgeg. door de hoofd-commissie tot de zaken der Israëliten ... . Vrij gevolgd naar het hoogduitsch van Herz Homberg door M. M. Meijers. 's Gravenhage : Ter Allgem. Lands Dr., 1833