Godsdienst-leer der Israeliten onzer eeuw / door M. S. van Veen. Tiel : Campagne, 1841