Vezérfonal Mózes vallásaban : Izráelita iskolai novendékek számára / irta Rosenmeyer Izsák. S.-A.-Ujhely : Kiadja, 1884