Bar-mizwa- oder Confirmations-Feier : geh. in d. Synagoge zu Eschwege am Sabbathe d. Paradscha Kedoschim 5589 (d. 9. Mai 1829) / von S. Herxheimer. Eschwege : Röbling, 1829
Content
There is no content avaibable here yet.