De levenskracht van het joodsche volk / door Waldemar M. Haffkins. Vertaald door H. Pinkhof. Amsterdam : Hertzberger, 1923