Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók / irta Bernstein Bela. Budapest : Franklin-Társulat, 1898