Grondbeginselen van de israelitische Godsdienst (naar het Hoogduitsch). 'sGravenhage : Belinfante, 1835