Mededeelingen over Hechaloets-Werk in Nederland / door R. Cohen. 1919