Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek : voorafgegaan van eene spraakkunstige handleiding ... / door M. Lemans en S. I. Mulder. Amsterdam : van Embden {[u.a.]