Lemans, Moses ; Mulder, Samuel Israel: Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek : voorafgegaan van eene spraakkunstige handleiding ... : 1 / door M. Lemans en S. I. Mulder. Amsterdam. Amsterdam : van Embden {[u.a.], 1831