Verordeningen voor het Israëlitisch Kerkgenootschap binnen het koninkgrijk der Nederlanden. 's-Gravenhage