Om den af Keiser Julianus med forenede Jødernes og Hedningenes Kraefer til Spot for Christus og de Christne begyndte Tempelbygning i Jerusalem hvorledes [...] : bedraget som et af de alleruimodsigeligste of kraftigste Beviser for den christelige Religions Sandhed... / af [Esaias] Fleischer. København : Thiele, 1789
Content
There is no content avaibable here yet.