Kilka slów o dziele Modły Starozytne Izraelitów z komentarzem "Moreh Derech" przez Daniela Neufelda / Mathias Bersohn. Warszawa : W. Drukarni Gazety Polskiéj, 1866