Wegwijzer tot het spoedig aanleeren der bijbelsche geschiedenis : ten gebruike in de scholen en huisgezinnen bijzonder ten dienste der israëlitische jeugd / door I. Waterman, Hoofdonderwijzer ann de Openbare Burger- en Armenschool der Israeliten te Arnhem. Rotterdam : H. Nijgh, 1860
Content