Bałaban, Majer: Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzgle̜dnieniem historji żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich : . Od wygnania żydów z hiszpanji do rewolucji francuskiej / Majer Bałaban. Lwow [u.a.]. Lwow [u.a.] : Ossoliński, 1925